Scroll

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LQPD 29/2021 – Decret 391/2022 Ver. 23.0

1.1 Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb les disposicions aplicables en el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem en el seu coneixement la següent informació:

NQUATRE, SLU, [d’ara endavant ANDORRA PARK HOTEL], és el titular del portal Web www.andorraparkhotel.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Carrer Les Canals, 25 - AD500 Andorra la Vella, NRT L-713139-A, Inscrita al Registre de Comerç Nº 912186-L, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a reservas@andorraparkhotel.com

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ANDORRA PARK HOTEL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ANDORRA PARK HOTEL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ANDORRA PARK HOTEL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de www.andorraparkhotel.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.andorraparkhotel.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

ANDORRA PARK HOTEL fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

ANDORRA PARK HOTEL adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

ANDORRA PARK HOTEL no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, ANDORRA PARK HOTEL tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ANDORRA PARK HOTEL.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ANDORRA PARK HOTEL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ANDORRA PARK HOTEL.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per ANDORRA PARK HOTEL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de ANDORRA PARK HOTEL, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.andorraparkhotel.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de ANDORRA PARK HOTEL, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ANDORRA PARK HOTEL.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a ANDORRA PARK HOTEL pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

ANDORRA PARK HOTEL mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a ANDORRA PARK HOTEL, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a ANDORRA PARK HOTEL, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del ANDORRA PARK HOTEL, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per ANDORRA PARK HOTEL, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

ANDORRA PARK HOTEL utilitza el domini “www.andorraparkhotel.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: andorraparkhotel.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “ANDORRA PARK HOTEL” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del ANDORRA PARK HOTEL.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça reservas@andorraparkhotel.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a reservas@andorraparkhotel.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

1.2 Política de Privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades, la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i el Decret 391/2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD 29/2021, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de NQUATRE, SLU, [d’ara endavant ANDORRA PARK HOTEL], amb domicili social a Carrer Les Canals, 25 - AD500 Andorra la Vella, NRT L-713139-A, Inscrita al Registre de Comerç Nº [Nº de comerç], és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça reservas@andorraparkhotel.com indicant a l'assumpte "Baixa de la llista de distribució".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica: reservas@andorraparkhotel.com, indicant en l'assumpte "Protecció de dades".

POLÍTICA

ANDORRA PARK HOTEL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de www.andorraparkhotel.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que ANDORRA PARK HOTEL, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

XARXES SOCIALS

S’informa que ANDORRA PARK HOTEL pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines webs oficials de ANDORRA PARK HOTEL, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ANDORRA PARK HOTEL tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Així mateix, ANDORRA PARK HOTEL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del Lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ANDORRA PARK HOTEL quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables al present Lloc web i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades, i el Decret 391/2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD 29/2021 i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

ANDORRA PARK HOTEL procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

ANDORRA PARK HOTEL, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA

ANDORRA PARK HOTEL, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: reservas@andorraparkhotel.com

1.3 Política de Cookies

El domini www.andorraparkhotel.com utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

Que són les Cookies?

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de "Cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les "Cookies" actualment són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

Recordeu que les "Cookies" no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

S’utilitzen Cookies per:

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

Privacitat adequada / Gestió de cookies:

Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i / o inhabilitació s'ha d'acudir a la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més:

s
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

L'usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar inhabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d'altres i que es degradi notablement la seva navegació.

Actualització de la Política de cookies

El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.

1.4 Informació Addicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 - LQPD 29/2021 – DECRET 391/2022
Informació addicional
Responsable Identitat del responsable del tractament NQUATRE, SLU
L-713139-A
C/ LES CANALS, 24 AD500 ANDORRA LA VELLA
+376 877 777
reservas@andorraparkhotel.com
Representant UE Identificació i contacte del representant UE Mallafrè Consultors, S.L.U.
e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat
Finalitat Descripció de la finalitat del tractament Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Decisions automatitzades L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679, la LQPD 29/2021 i el Decret 391/2022.
Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Transferències internacionals de dades Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679 i l’art.44 de la LQPD 29/2021
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679, la LQPD 29/2021 i el Decret 391/2022 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679, la LQPD 29/2021 i el Decret 391/2022 i que són:
  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic reservas@andorraparkhotel.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l'APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 - LQPD 29/2021 – DECRET 391/2022
Informació addicional Videovigilància
Responsable Identitat del responsable de tractament NQUATRE, SLU
L-713139-A
C/ LES CANALS, 24 AD500 ANDORRA LA VELLA
+376 877 777
reservas@andorraparkhotel.com
Representant UE Identificació i contacte del representant UE Mallafrè Consultors, S.L.U.
e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat
Finalitat Descripció de la finalitat del tractament La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l'organització.
Termini de conservació Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l'esborrat, sempre que l'usuari no exerciti algun dels drets que legalment l'emparen.
Legitimació Bases jurídiques de tractament L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.
Destinataris Destinataris de la cessió L'accés a les imatges serà exclusivament de l'organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l'anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l'empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l'organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.
Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat d’Andorra, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d'una obligació legal aplicable a l'Entitat com a Responsable de tractament.
Drets Exercici de drets L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679, la LQPD 29/2021 i el Decret 391/2022, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic reservas@andorraparkhotel.com acompanyat d'un document identificatiu.
En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).